top of page

Застъпническата дейност в проект "Пътеки към свободата" е естествен резултат от дългогодишните усилия и работа на екипа на Сдружението по посока застъпване за интересите и потребностите на младите хора, напускащи алтернативна грижа в България пред отговорните институции и власти.

През 2019 година Сдружението разработи и публикува обширен доклад и подробно социологическо проучване с цел да предложи препоръки, основани върху данни и резултати за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежите, които започват своя самостоятелен живот след грижа.

Запознайте се с изследването

 

"От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа в България":

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:

Capture.PNG

С проект "Пътеки към свободата" нашият стремеж беше да продължим усилията ни за постигане на ангажираност от страна на държавата и въвеждане на социална услуга в подкрепа на младежи, които напускат грижа.

Започнахме проекта със серия от информационни срещи в общините, в които планирахме реализиране на проекта. 

Продължихме с няколко уебинара, в които обсъдихме с други организации, предоставящи подобна подкрепа актуалните проблеми на младежите, напускащи грижа и как можем да обединим усилия в кампанията и комуникацията с националните власти.

На Заключителната конференция през октомври 2022 година всички участници се обединиха около Декларация призив към българското правителство за приемане на социална услуга в подкрепа на младежи, напускащи грижа - обявена и приета по време на Заключителна конференция на проекта. 

Вижте Декларацията тук: изтегли

На 6 април 2023 година проведохме работна среща „Младежите, напускащи алтернативна грижа – между самостоятелността и реалността“, на която заедно с представители на националните и местни власти обсъдихме проблемите и възможностите за подкрепа на целевата група. 

Проектът ни даде възможност да разработим подробно Стандарт за социална услуга в подкрепа на младежи, напускащи грижа.

Повече за разработения по проект "Пътеки към свободата" Стандарт за социална услуга може да прочетете ТУК!

Подходът ни да направим проучване на нуждите и ползвателите, проучване на практиките и в други страни и след това да разработим методологията социалната услуга ни дава увереност, че тя е нужна, качествена и има бъдеще сред ползвателите и доставчиците. 

Capture.JPG
bottom of page