top of page

Застъпническата дейност в проект "Пътеки към свободата" е естествен резултат от дългогодишните усилия и работа на екипа на Сдружението по посока застъпване за интересите и потребностите на младите хора, напускащи алтернативна грижа в България пред отговорните институции и власти.

През 2019 година Сдружението разработи и публикува обширен доклад и подробно социологическо проучване с цел да предложи препоръки, основани върху данни и резултати за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежите, които започват своя самостоятелен живот след грижа.

 

Изследването и неговите изводи и препоръки се базират на проведените:

- 5 дискусии във фокус групи;

- 28 полу-структурирани интервюта;

- 15 наблюдения на различни видове услуги в четири изследвани региона; 

- количествени проучвания.

Запознайте се с изследването

 

"От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа в България":

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:

Capture.PNG
bottom of page