top of page
maxresdefault.jpg

                    YOUTHLINKS

 

ТЕХНОЛОГИЯ В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА УСПЕШНО НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Глобална виртуална платформа, която използва мобилна технология, за да развие уменията на младите хора за намиране на работа

За платформата

Базирана на Facebook Workplace, платформата Youthlinks свързва дигитално млади хора (16-25 год. ) и ментори от корпоративната сфера, различни институции и други партньиращи страни, за да мултиплицира и укрепи ефекта на програмите за менторство.

 

Дигиталната връзка предлага гъвкавост по отношение на време, преодолява географските бариери и позволява на менторите да подкрепят повече млади хора.

Платформата Youthlinks служи и като информационен център, където младежите могат да намерят материали и инструменти за по-добра подготовка за навлизане на пазара на труда.

Липсата на мрежи за подкрепа води до липса на заетост 

Youthlinks: Welcome

Риксът от социално изключване и невъзможност за трудова реализация е изключително висок за младежите, които напускат алтернативна грижа. Те не могат да разчитат на подкрепяща среда от страна на семейство и роднини, често нямат достъп до положителни ролеви модели, липсват им възможности да развият умения и натрупат трудов опит. В резултат те се изправят пред по-висок риск от това да не могат да намерят подходяща работа, често влизат в сивата заетост или живеят в бедност.  

 

Програмите за менторство са една добра възможност за младите хора, напускащи грижа да получат правилни насоки и да увеличат своите възможност за заетост, но често изпитват трудности: менторите не разполагат с достатъчно време; георграфското разстояние затруднява поддържането на връзка; броят на младежите, които се интересуват да участват в такава програма е много по-голям от броят на заинтересованите ментори.

YouthLinks_Screenshot-360x300.png

Предимства за нашите партньори в Youthlinks 

Опитът показва, че служителите на корпоративните ни партньори, които участват като ментори в платформата са по-мотивирани и по-лоялни към компанията след участието си в подобна програма. Youthlinks им дава възможност да подкрепят младите хора в собствената си държава, но и също така те могат да се свържат с младежи от други държави, които нямат достъп до възможности за развитие на умения. Служителите-ментори могат да обогатят своите дигитални умения и да получат допълнителни познания в съответните им професионални сфери.

Youthlinks предоставя възможност на компаниите да допълнят своята корпоративна социална стратегия и да укрепят присъствието си и извън България.

Capture.PNG
bottom of page