27/04/2020

Първият етап на процедурата за подбор на младежи за включване в социалната услуга "Подкрепа за самостоятелен живот" е вече отворена!

Младежите, които напускат алтернативна грижа от градовете в областите София, Перник, Велико Търново и Габрово могат да кандидатстват за подкрепа, като попълнят Образеца от прикачения файл по-долу.

Всички условия за допустимост и критерии, както и процедурата по одобрение са описани в Поканата.

Кандидатите могат да подадат молба за подкрепа по Образец в срок до 22 юни 2020.

За всякакви въпроси и разяснения, пишете на office@sosbg.org 

Моля, запознайте се добре с Поканата:

 

---

 

©2020 by SOS Children`s Villages Bulgaria. Proudly created with Wix.com