top of page

23/09/2020

Втори кръг за набиране на молби за подкрепа от млади хора, на които им предстои напускане на грижа е вече отворен!

 

Поканваме и очакваме младежи, които напускат грижа, да подават молби за подкрепа (настоящето набиране ще бъде от 21 септември до 16 октомври) във  вече обявените основни направления:

  • Продължаващо образование;

  • Устойчива заетост;

  • Редовен доход;

  • Осигурено жилище;

  • Добро здраве и отговорност за своето благополучие.

 

Пълните насоки за кандидатстване, както и повече информация за процедурата, за услугата, за допустимостта на кандидатите, за реда за кандидатстване и критериите за включване в услугата можете да прочетете ТУК.

 

Ще се радваме, ако споделите, за да стигнем до повече младежи.

27/04/2020

Първият етап на процедурата за подбор на младежи за включване в социалната услуга "Подкрепа за самостоятелен живот" е вече отворена!

Младежите, които напускат алтернативна грижа от градовете в областите София, Перник, Велико Търново и Габрово могат да кандидатстват за подкрепа, като попълнят Образеца от прикачения файл по-долу.

Всички условия за допустимост и критерии, както и процедурата по одобрение са описани в Поканата.

Кандидатите могат да подадат молба за подкрепа по Образец в срок до 22 юни 2020.

За всякакви въпроси и разяснения, пишете на office@sosbg.org 

Моля, запознайте се добре с Поканата:

 

Document Review
Кандидатствай за подкрепа: Welcome
bottom of page