top of page

Проект "Пътеки към свободата" приключи през април 2023, но Сдружение SOS Детски селища ще продължи да подкрепя младежи, напускащи грижа в областните градове, в които пилотирахме услугата "Подкрепа за независим и самостоятелен живот": София​, Перник, Пловдив, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Габрово.

Допустими кандидати за включване в социалната услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“ са:

 

1. Младежи, навършили 16 г., които живеят в алтернативна грижа (приемна грижа, резидентна социална услуга, семейство на роднини и близки).

 

2. Младежи, които са живели в алтернативна грижа и са напуснали преди не повече от 12 месеца, освен ако към момента на кандидатстването не са успешно осиновени или реинтегрирани в биологичните си семейства.

Моля, запознайте се с Насоките за кандидатстване:

Кандидатстването за подкрепа се извършва чрез попълване и изпращане на Заявление за подкрепа, Декларация за обработване на лични данни и Декларация за съгласие от родител/попечител/настойник.

Комплектът документи за кандидатстване може да изтеглите от бутона по-долу:

Document Review
Кандидатствай за подкрепа: Welcome
bottom of page