top of page

Заключителна конференция „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“

На 20 октомври в Гранд хотел Милениум се проведе заключителната конференция по проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“. Целта на конференцията беше да представи постигнатите резултати, като специален фокус беше поставен върху разработената по проекта нова социална услуга за подкрепа на младежи и стандартите за нейното качество.

 

Конференцията бе открита от г-жа Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на сдружение SOS Детски селища България. Тя подчерта, че макaр и конференцията да е заключителна, тя не слага край на нищо, а е километричен камък в дейността на SOS Детски селища България. „Вече 21 години организацията подкрепя младежите чрез програмата си „Начало на самостоятелен живот“, но благодарение на проекта успяхме да разширим обхвата и да подкрепим деца извън SOS организацията, защото ние не живеем в затворен режим и много млади хора имат нужда от подкрепа – има въпиеща нужда от такава услуга“, сподели тя. „Другият голям плюс на проекта е, че успяхме да разширим дейността си в още три области – Русе, Стара Загора и Пловдив. Ето защо тази конференция е много важна, защото ние ставаме много гласове, които знаем, че има нужда от тази подкрепа, знаем как се случва тя и ще бъдем говорители, застъпници за децата“, коментира още тя.

 

Приветствени слова поднесоха г-н Веселин Комитов, Председател на Управителния съвет на сдружението и г-жа Ивайла Касърова, Зам. председател на ДАЗД. Тя подчерта колко важен е проектът, защото дава възможност на младите хора да получат подкрепа, когато най-много се нуждаят от нея. Тя се върна назад в спомените си и каза, че една от най-емоционалните срещи в живота й била тази с едно момиченце, което е срещнала за първи път преди 20 години. Тогава в качеството си на социален работник тя го е настанила в приемно семейство на организацията, след време то е попаднало в младежките домове на организацията, където е било подкрепяно от специалисти, така че да продължи образованието си, да управлява правилно доходите си и да стане самостоятелно. „След 20 години животът ме срещна отново с това момиче, но тя вече държеше диплома в ръката си и червена роза, беше успешна и самостоятелна, тогава осъзнах колко навременна е била подкрепата, която получава“, коментира Ивайла Касърова.  

 

Мариян Дянков, Директор „Развитие Програми“ в SOS Детски селища България направи обзор на проекта, който се реализира в периода 2020-2022 г. в областите София, Перник, Пловдив, Стара Загора, Русе, Габрово и Велико Търново. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта е да подкрепи млади хора, напускащи алтернативна грижа в България успешно да започнат своя самостоятелен живот, чрез предоставяне на нова социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“. Новата социална услуга подкрепя младежите чрез индивидуален договор за подкрепа в шест области –  образование, устойчива заетост, редовен доход, осигурено жилище, добро здраве, отговорност към собственото си благополучие и емоционална стабилност. В резултат от изпълнението на проекта бяха подкрепени над 200 младежи от цялата страна. Най-голям дял от предоставената подкрепа бяха професионалните и образователни курсове, следвани от подкрепа за жилище и грижа за здравето, включително грижа за психичното здраве. „Една от целите на проекта е застъпничество за постигане на силна ангажираност на държавата и гражданското общество в подкрепа за самостоятелен живот на младежи, напускащи грижа“, коментира Мариян Дянков.

 

В рамките на конференцията д-р Стоян Михайлов от Джънкшън България представи доклад за актуалната ситуация на младежите в грижа, техните основни потребности, политиките и структурите, които са ангажирани с посрещане на нуждите им, а д-р Наталия Христова-Михайлова запозна присъстващите със  стандарт за социална услуга в подкрепа на младежите, напускащи алтернативна грижа.

По време на конференцията имахме и възможността да чуем мнението и посланията на младите хора, живели в алтернативна грижа, както и техния опит при започване на самостоятелен живот. „Важното е да има на кого да разчиташ, когато се адаптираш към самостоятелния живот. Много е важно да изляза спокойна и да знам, че ще се справя.“ – това е едно от посланията на младите хора. „На нас не ни трябва съжаление, на нас ни трябва възможност!“, коментира друг младеж.

 

Отделна сесия беше отделена и на проблемите и предизвикателствата от гледната точка на подкрепящите специалисти.

В конференцията взеха участие над 100 души от цялата страна, включително младежи, напуснали грижа, държавни институции, общини, доставчици на социални услуги, приемни родители и експерти.

bottom of page