top of page

Какво постигнахме

В периода на изпълнение на проекта 2020-2023 успяхме да достигнем до млади хора, напускащи грижа, професионалисти, които се грижат за тях и ги подкрепят, граждански организации, национални и местни институции в седем градове областни центрове - София, Перник, Русе, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Габрово

IMG_4403.HEIC

218 младежи, които напускат грижа бяха подкрепени чрез проекта

Проведени 6 кръга от Процедурата за кандидатстване за подкрепа по проекта. 

Реализирани бяха:

 • 44 курсове за придобиване право на управление на МПС;

 • 216 социално психологически консултации;

 • 40 терапевтични сесии;

 • 25 езикови курсове;

 • 14 осигурени жилища/място за живеене;

 • 43 професионални курсове за готвач, фризьор, маникюрист и др.

 • 7 курса за компютърна грамотност; 

 • лечение, вкл. стоматологично за 11 младежи

среща април (4).jpg

Застъпничество

 • 3 информационни уебинари със заинтересовани страни и други организации, които предоставят подкрепа на младежи, напускащи грижа;

 • застъпническа работна среща "Младежите, напускащи алтернативна грижа – между самостоятелността и реалността" с представители на национални и местни власти;

 • заключителна конференция на проекта с повече от 100 участника, включително от Норвегия и Северна Македония

Image by Jason Goodman

Проведени обучения за професионално ориентиране и овладяване на меки умения

 • 40 младежи, включени в обучения за професионално ориентиране и овладяване на меки умения

 • 101 младежи, включени в онлайн тематични срещи и онлайн обучителни сесии;

 • 18 младежи, включени в обучения за финансова грамотност

Новини: News
bottom of page