top of page
Към началото: Welcome

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТ

"ПЪТЕКИ КЪМ СВОБОДАТА"!

Спомняте ли онзи специален рожден ден, когато навършихте 18 години? Спомняте ли си трепетното очакване, чувството, че вече сте „големи“, пълнолетни, свободни и независими? А спомняте ли си смелите мечти и плановете, които чертаехте?

 

За всеки човек този период от живота е вълнуващ,  изпълнен с много промени, енергия и устрем. За децата, обаче които са живеят разделени от своите родители и ползват социални услуги като мярка за закрила, този период не е толкова очакван и емоционален. 

 

 

Според Закона за закрила на детето на Република България младежите, които живеят в различни форми на алтернативна грижа имат правото да останат там до навършване на 18 години, а в случай че не са успели да завършат средното си образование и до 20 години. Най-разпространените услуги, в които са настанени деца и младежи са Център за настаняване от семеен тип, приемна грижа и Преходно жилище. След 18, съответно 20 години тези млади хора трябва да напускат социалната услуга, в която са настанени и да започнат своят напълно самостоятелен живот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този период за много от тях се оказва по-труден и тревожен, отколкото са си представяли, защото за разлика от своите връстници, които винаги могат да разчитат на своите родители за помощ и опора, тези младежи често нямат своя система за подкрепа, не са достатъчно добре подготвени за този нов етап от живота си и могат да бъдат стигматизирани и дискриминирани

 

Много от тях споделят, че в периода на напускане на грижа са преминали през чести моменти на нестабилност, страх и самота. Една от най-големите трудности, която стои пред тях е да повярват в своите собствени възможности и способности, да знаят къде и как да потърсят помощ, да имат на разположение подкрепа и емоционална връзка с тези хора, които до вчера са били натоварени с грижите за тях и взимането на решения за живота им.  

В последните години системата за закрила на детето в България постига напредък в алтернативната грижа за деца, разделени от родителите си, но далеч от фокуса на държавните политики остават младежите, излизащи от грижа, и тяхната съдба в първите години на самостоятелния им живот. Тези младежи са една от най-уязвимите групи в обществото, в неравностойно положение спрямо връстниците си, израснали в биологични семейства. Групата на излезлите от грижа се характеризира с висока безработица, бедност, социална изолация и девиантно поведение.

 

Проект „Пътеки към свободата“ има за цел да адресира тези ключови пропуски в оказването на подкрепа на младежите, напускащи грижа в прехода им към самостоятелен живот в България.

Младите хора, на които им предстои напускане на грижа или са напуснали социална услуга в рамките на година, могат да кандидатстват за подкрепа към Проекта, като през първата година (2020) проектът ще се реализира само на територията на градовете София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна. За повече информация посетете раздел „Кандидатствай за подкрепа“.

 

Ако пък сте от хората, които желаят да подкрепят млади хора, напускащи грижа, може да го направите като се регистрирате на дигиталната платформа за подкрепа Youthlinks. Платформата предлага виртуално място за среща и контакт между младежите, излизащи от грижа, фирми и ментори, групи по интереси и ключови теми, свързани със започването на самостоятелен живот и всякакви други налични ресурси.

 

ЗА НАС

Кои сме ние?

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в България, предоставяща директна грижа за деца в риск, регистрирана през 1991г. 

 

Сдружението е лицензиран доставчик на социалните услуги: Приемна грижа, Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе“.

Основополагащ за дейността ни е подхода, фокусиран върху детето, който предполага предоставяне на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете, независимо от неговата раса, пол, език, етнически и социален произход и религиозна принадлежност.

Нашата визия е: Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Capture2.JPG

За връзка с нас може да използвате посочените контакти или да ни изпратите съобщение чрез формата за обратна връзка

Volunteers Packing Food

“Every big thing in world only comes true, when somebody does more than he has to do.”

Hermann Gmeiner, Founder of SOS CHILDREN`S VILLAGES INTERNATIONAL

Към началото: Contact
Към началото: Who We Are
Към началото: What We Do
Към началото: Quote

 СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

София 1618, ул. Паскал Тодоров 8а

web: www.sosbg.org

email: office@sosbg.org 

02 8184943

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите в този уебсайт се носи от Сдружение SOS Детски селища и при никакви обстоятелства не бива да се приема, че тези публикации отразяват официално становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 

Благодарим ви!

bottom of page